1

Phí Hải Nam

23.03
2

Tuấn

23.03
3

Nguyen Hoang Anh Tuan

23.03
4

Thanh Hải

23.03
5

Đỗ Viết Tuấn

23.03
6

Hoàng Otaku

23.03
7

Lĩnh Nguyễn

23.03
8

Chiến Nhỏ

23.03

Top nhà phê bình phim trên HayTV

Hoàng Tôn
Hoàng Tôn 468 bài viết
Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đức Việt 467 bài viết
Lý Đức
Lý Đức 467 bài viết
Nguyễn Trung Quân
Nguyễn Trung Quân 464 bài viết
Tuấn Đạt
Tuấn Đạt 462 bài viết
Quốc Việt
Quốc Việt 460 bài viết
Hoàng Long
Hoàng Long 458 bài viết
Hương Tuyết
Hương Tuyết 439 bài viết