1

Lối Về

20.04
2

Thinh Nham

20.04
3

Huy Chau

20.04
4

Nh Trangg

20.04
5

Khanh Hoang

20.04
6

Hoàng Việtt Nam

20.04
7

Thái Bảo

20.04
8

Đào Đức Việt

20.04

Top nhà phê bình phim trên HayTV

Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đức Việt 462 bài viết
Hoàng Tôn
Hoàng Tôn 459 bài viết
Nguyễn Trung Quân
Nguyễn Trung Quân 457 bài viết
Lý Đức
Lý Đức 455 bài viết
Tuấn Đạt
Tuấn Đạt 448 bài viết
Hoàng Long
Hoàng Long 446 bài viết
Quốc Việt
Quốc Việt 443 bài viết
Hương Tuyết
Hương Tuyết 424 bài viết