1

Đoàn Thái Sơn

27.05
2

Nguyễn Kha

27.05
3

Thiên Sứ Mưa

27.05
4

Jasonn Nquyen

27.05
5

Bao Thanh

27.05
6

Duy Dũng

27.05
7

Đình Tú

27.05
8

Tan Pham

27.05

Top nhà phê bình phim trên HayTV

Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đức Việt 462 bài viết
Hoàng Tôn
Hoàng Tôn 459 bài viết
Nguyễn Trung Quân
Nguyễn Trung Quân 457 bài viết
Lý Đức
Lý Đức 455 bài viết
Tuấn Đạt
Tuấn Đạt 448 bài viết
Hoàng Long
Hoàng Long 446 bài viết
Quốc Việt
Quốc Việt 443 bài viết
Hương Tuyết
Hương Tuyết 424 bài viết