2 Phim
12345 Bình chọn
12345 Đánh giá phim
12345 Thể loại và TVSHOW
LỌC
City of Ghost​ City of Ghost​ 90"

Bộ phim City of Ghost đi theo cuộc hành trình của những nhà hoạt động bí mật Syria, cùng bắt tay với nhau để cứu lấy quê hương mình khi ...

Bao Giờ Trăng Sáng Our Time Will Come 130"

Phim lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc (1941-1945), thời kỳ Trung Quốc bị xâm chiếm bởi phát xít Nhật. Nội dung của Bao Giờ Trăng Sáng được xây dựng ...