Dù sinh ra từ tảng đá nhưng Tôn Ngộ Không cũng có những người anh em kết nghĩa mà ít ai biết này

Tin Tức
Xưng hiệu Tề Thiên Đại Thánh (Thánh lớn bằng trời) là do mưu ý của ngu huynh Ngưu Ma Vương với Ngộ Không “đề đệ thần thông như vậy, nếu không lớn bằng trời thì quả uổng cho một tài năng sao”.

Ngộ Không là linh hầu hiếm có trong Trời Đất, hưởng khí thiêng âm dương, uống vầng Nhật Nguyệt. Lại sớm giác ngộ lẽ sinh tử nên một lòng tìm thầy tài.

Học nghệ tinh thông, võ công trác tuyệt. Ngộ Không quay trở về Hoa Quả sơn phát hiện Hỗn Thế Ma Vương (theo đúng nguyên tác) đã ăn thịt, bắt nạt khỉ lớn khỉ bé dã man nên đã ra tay đánh bại.

Sau đó, tiếng lành đồn xa, từ đâu có 3 tên đại yêu tới núi. Chúng bị đám khỉ con chặn lại, đem giải đến chủ nhà. Bọn chúng tự xưng là Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương cất công đến đây vì nghe oai vua khỉ.

Tính tình vui vẻ, thích quảng giao, thấy đám yêu quái này có lòng thành làm bạn nên Ngộ Không tiếp đãi chúng rất hậu. Sau khi say xưa, chúng ngỏ ý muốn kết làm bằng hữu cùng nhau hưởng mảnh đất này. Ngộ Không cao hứng lại thấy chúng thành tâm nên đã đồng ý, vậy là 7 đại yêu kết nghĩa khảng khái bái nhau làm huynh đệ.

Sau này, khi Đại náo thiên cung, chính Ngưu Ma Vương đã góp ý danh xưng cho Ngộ Không, tôn làm Tề Thiên Đại Thánh. Ngưu Ma Vương làm Bình Thiên Đại Thánh và 5 quái còn lại lần lượt cũng xưng hiệu oai phong.

Bình Thiên Đại Thánh (đại thánh thảo phạt Trời) Ngưu Ma Vương, trâu quái, đại ca

Phục hải đại thánh (đại thánh thu phục biển cả) Giao Ma Vương, cá sấu, nhị ca

Hỗn thiên đại thánh (đại thánh của nhiều vùng trời) Bằng Ma Vương, quái đại bàng, tam ca

Di Sơn Đại Thánh (đại thánh rời non) Sư Đà Vương, quái sư tử, tứ đệ

Thông Phong Đại Thánh (đại thánh biết phép gió mây) Mi Hầu Vương, quái khỉ, ngũ đệ

Khu Thần Đại Thánh (đại thánh giết Thần) Ngu Nhung Vương, quái hươu, lục đệ

Tề Thiên Đại Thánh (thánh lớn bằng Trời), Mỹ Hầu Vương, Tôn Ngộ Không

Tuy vậy, trong trận đánh với Thiên Đình thảo phạt Hoa Quả Sơn, mang danh hiệu là vậy nhưng các đại yêu đó đều bị Thiên binh giết chết. Chỉ có Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không tài cao phép lớn mới thoát nạn.

Dù vậy Bình Thiên Đại Thánh vẫn rất sợ oai Thiên Đình, an phận làm yêu quái một cõi không dám ho he. Chỉ có Đại Thánh là chí lớn, thông phép cao siêu nên tiếp tục đại náo.

Sau cùng, Đại Thánh được độ hóa đến Tây Thiên và trở thành Đấu Chiến Thắng Phật, chẳng phải cơ duyên tế tựu hay sao.

Bài viết liên quan trên HayTv