241 Bài viết
0 Theo dõi

[REVIEW] Alita - câu hỏi hiện sinh "Tôi là ai?" và khát vọng vượt qua ranh giới số phận

Nhiều người nói Alita - Thiên Thần Chiến Binh chỉ đẹp về mặt kỹ xảo còn nội dung chưa đủ chín. Nhưng nếu chậm lại để nhìn nhận, cái mà Alita nói đến chưa chắc đã là tình yêu mà là một câu hỏi rất hiện sinh: “Tôi là ai?”

Bài viết liên quan trên HayTv