Martin Luther King

Martin Luther King

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Martin Luther King:

What Happened, Miss Simone? - 2015

TIỂU SỬ Martin Luther King

Martin Luther King Jr. (15/01/1929 – 04/04/1968) bộ trưởng Baptist và nhà hoạt động xã hội người Mỹ, người đã trở thành nhà phát ngôn và là người đứng đầu trong phong trào Quyền công dân. Ông được công chúng biết tới nhiều nhất qua hoạt động thúc đẩy quyền công dân bằng cách sử dụng các chiến thuật về cấm bạo lực và tuân theo dân sự dựa trên niềm tin Kito giáo và lấy cảm hứng từ hoạt động chống bạo lực của Mahatma Gandhi.

King đã trở thành nhà hoạt động vì quyền công dân từ khi còn rất trẻ. Ông đã dẫn đầu phong trào tẩy chay xe bus Montgomery vào năm 1955 và là người đóng góp công sức chính trong việc thành lập Hội nghị lãnh đạo Cơ đốc giáo Miền Nam (SCLC) vào năm 1957, đồng thời giữ chức chủ tịch nhiệm kì đầu tiên. Cùng với SCLC, King đã lãnh đạo một cuộc đấu tranh không thành công vào năm 1962 chống lại sự phân chia tại Albany, Georgia, vào giúp tổ chức các cuộc biểu tình chống bạo động vào năm 1963 tại Birmingham, Alabama. Vào 14/10/1964, King đã nhận được giải Nobel Hòa Bình cho cuộc đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng về chủng tộc thông qua đấu tranh bất bạo động.