Jim Taylor

Jim Taylor

Viết kịch bản , Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Jim Taylor:

Thu Nhỏ - 2018

TIỂU SỬ Jim Taylor

Jim Taylor là một nhà sản xuất và biên kịch người Mỹ đã thường xuyên phối hợp thực hiện dự án với Alexander Payne. Hai người là đối tác kinh doanh tại Ad Hominem Enterprises cùng thành lập công ty Santa Monica, và được ghi nhận là đồng tác giả sáu bộ phim được phát hành vào năm 1996 và 2007: Citizen Ruth (1996), Election (1999), Jurassic Park III (2001, với Peter Buchman), About Schmidt (2002), Sideways (2004), và I Now Pronounce You Chuck and Larry (2007, với Barry Fanaro và Lew Gallo). Ông đóng vai trò nhà sản xuất bao gồm các bộ phim như Cedar Rapids và The Descendants.

Taylor bắt đầu làm việc cho Cannon Films vào năm 1987. Ông cũng từng làm việc cho Devon Foster, giám đốc của HBO, là trợ lý của Foster.

Taylor gặp Payne trong khi làm việc tạm thời ở Los Angeles, cuối cùng chuyển đến ở với ông vì lý do tài chính. Trong khi trở thành bạn cùng phòng, cả hai đã viết những bộ phim ngắn và bắt đầu viết Citizen Ruth. Taylor đã nhận bằng thạc sĩ trong Filmmaking từ Đại học New York vào năm 1996.