James Badge Dale

James Badge Dale

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của James Badge Dale:

Trại Hè Kiểu Mỹ: Ngày đầu nhập trại - 2015
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ James Badge Dale