Erik Bauersfeld

Erik Bauersfeld

Lồng tiếng , Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Erik Bauersfeld:

One Fast Move or I'm Gone: Kerouac's Big Sur - 2008

TIỂU SỬ Erik Bauersfeld

Erik Bauersfeld (28 tháng 6 năm 1922 - 3 tháng 4 năm 2016) là một nhà làm phim và diễn viên lồng tiếng cho đài phát thanh Mỹ. Vai diễn nổi bật nhất của ông là lồng tiếng nói của Đô đốc Ackbar và Bib Fortuna trong bộ phim thứ ba của bộ ba tác phẩm gốc Return of the Jedi (1983). Ông đã lồng tiếng nói của Đô đốc Ackbar trong Star Wars: The Force Awakens (2015). Bauersfeld giảng dạy tại học viện nghệ thuật San Francisco, khi ông bắt đầu làm việc tại đài KPFA-FM ở Berkeley, bắt đầu từ năm 1961. Ông từng giữ chức vụ giám đốc sở kịch và văn chương KPFA trong 31 năm. Bên ngoài đài phát thanh, ông đã tham gia lồng tiếng nói trong công việc trong phim và trò chơi điện tử. Bauersfeld đã làm việc tại Lucasfilm trong một dự án radio, với nhà thiết kế âm thanh Randy Thom, khi cuối cùng ông được tiếp cận bởi nhà thiết kế âm thanh của Star Wars, Ben Burtt. Burtt yêu cầu ông đọc cho một phần của Ackbar.