Ed Brubaker

Ed Brubaker

Viết kịch bản
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Ed Brubaker:

Angel Of Death - 2009

TIỂU SỬ Ed Brubaker

Ed Brubaker (sinh ngày 17 tháng 11 năm 1966) là một nhà văn truyện tranh và họa sĩ truyện tranh người Mỹ. Tác phẩm truyện tranh đầu tiên của Brubaker chủ yếu là trong thể loại tiểu thuyết giả tưởng với các tác phẩm như Lowlife, The Fall, Sandman Presents: Dead Boy Detectives và Scene of the Crime. Sau đó ông trở nên nổi tiếng nhờ viết truyện tranh siêu anh hùng như Batman, Daredevil, Captain America, Catwoman, Uncanny X-Men và The Authority. Ông đã giành được một giải thưởng Eisner trong sáu dịp riêng biệt. Tác phẩm đầu tiên của Brubaker trong truyện tranh là vẽ tranh biếm hoạ, viết và vẽ Pajama Chronicles và viết một bài báo "Gumby 3D" cho Blackthorne Comics, Luyện băng Mỹ cho Slave Labor Graphics và cuốn truyện ngắn bán tự truyện Lowlife cho truyện Caliber Comics và sau đó là Aeon Press. Tại Calibre, ông đã biên tập lại một loạt các tuyển tập Khuyển khỉ khuyếch đại. Năm 1991, ông bắt đầu đóng góp những câu chuyện tội phạm cho tuyển tập truyện tranh Dark Horse Presents, một truyện tranh mà ông sẽ tiếp tục đóng góp không liên tục trong suốt thập kỷ này. Trong số những đóng góp đó có ba phần là "An Death of Death" (Dark Horse Presents # 65-67), một sự cộng tác của nghệ sĩ Eric Shanower, nhận được hai giải thưởng Eisner Eisner năm 1993.