Thông tin phim Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân Tập 34

Đạo diễn:
Thể loại:
Thời lượng: 0 phút
Xuất xứ: Trung Quốc
Số tập: 1 tập
Nội dung:

Nhóm người Phi Vũ đấu tranh tư tưởng xem có nên ở lại cứu Yên Phùng hay không. Tuy nhiên Đoan Mông một mực muốn đem Yểm Nguyệt đao trở về Nghiêu Hán hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, nhóm người quyết định đóng ở ngoài thành đợi động tĩnh của Yên Phùng. Gia Á Hy sau khi nghe tin Yên Phùng bị nhốt trong địa lao đã bất chấp nguy hiểm đến cứu nhưng lại bị nhóm người Thanh Y phát hiện. Sau khi thành công đánh lạc hướng Quản Thức và Thanh Y, Gia Á Hy đã giải thoát cho Yên Phùng. Đang chạy trốn khỏi Kiêu Nguyệt thì bị Mộ Vân bắt được. Gia Á Hy đã khẳng định chỉ muốn đi theo Yên Phùng. Mộ Vân đau khổ và cảm thấy mất niềm tin khi không còn ai trên đời này đối tốt với mình nữa. Mộ Vân chỉ còn biết tin vào Thương Duệ. Thương Duệ tin rằng tuy Công Dương Sóc tuy có được ba thần binh nhưng cũng chỉ là một người phàm trần và không thể điều khiển được Bát Môn Kim Tỏa trận.