Yoo In Young

Yoo In Young

Diễn viên,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Yoo In Young

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Yoo In Young
Năm Giải thưởng Hạng mục Phim Kết quả
2007 KBS Drama Awards Excellence Award, Actress in a Special/HDTV Novel/One-Act Drama Cho Yong-pil in Our Memories Đạt giải
Best New Actress Likeable or Not Đề cử
2008 44th Baeksang Arts Awards Best New Actress (TV) Đề cử
2011 33rd Golden Cinematography Awards Best Short Film Remember When Đạt giải
KBS Drama Awards Excellence Award, Actress in a Special/HDTV Novel/One-Act Drama Perfect Spy Đề cử
2012 20th Korean Culture and Entertainment Awards Excellence Award, Actress in a Drama Dummy Mommy Đạt giải
SBS Drama Awards Special Award, Actress in a Weekend/Daily Drama Đề cử
2013 8th Asia Model Festival Awards Fashionista Award[6] N/A Đạt giải
2nd APAN Star Awards Best Dressed Wonderful Mama Đạt giải
2014 4th APAN Star Awards Popular Star Award, Actress Oh My Venus Đạt giải