William Stelling

William Stelling

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của William Stelling:

Doomed to Die - 1940

TIỂU SỬ CHI TIẾT

William Stelling (7/3/1914–10/8/1998) là nam diễn viên người Mĩ. Ông được biết đến qua các bộ phim Doomed to Die (1940), Die Blume von Hawaii (1953) and Flight Command (1940). Ông qua đời vào ngày 10 tháng 8 năm 1998 ở Titusville, Brevard County, Florida, Mỹ.