Willard Scott

Willard Scott

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Willard Scott:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Willard Herman Scott, Jr. (sinh ngày 7 tháng 3 năm 1934) là một người dẫn chương trình thời tiết ở Mỹ, tác giả, nhân vật truyền hình, diễn viên và nhân vật radio, trong các tác phẩm truyền hình của ông, có lẽ hay nhất là sự xuất hiện trong chương trình Today và là người sáng tạo chân dung Của Ronald McDonald. Scott sinh tại Alexandria, Virginia và theo học trường trung học George Washington. Ông đã cho thấy sự quan tâm đến phát thanh truyền hình khi mới 16 tuổi, năm 1950 ông bắt đầu làm việc tại WRC-AM, trạm sở hữu và vận hành của NBC tại Washington, DC. Scott sau đó theo học tại Đại học Hoa Kỳ, tại đây ông làm việc cùng với sinh viên Ed Walker ở WAMU-AM, đài phát thanh của trường đại học (1951-1953). Scott đã trở thành một thành viên của tổ chức Alpha Sigma Phi trong khi ở Đại học Hoa Kỳ và tốt nghiệp bằng Cử nhân Văn chương về triết học và tôn giáo. Ngoài những hoạt động phát thanh và dẫn chương trình, Scott cũng tham gia diễn xuất, ông đóng vai Peter Poole trong The Hogan Family. Từ năm 1961 đến năm 1963, Scott đã miêu tả Bozo the Clown trong chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2015, Scott thông báo về việc nghỉ hưu của ông.