Walter Learning

Walter Learning

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Walter Learning:

Grindstone Road - 2008

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Walter John Learning là giám đốc nhà hát, diễn viên, và người sáng lập ra Theater New Brunswick. Walter Learning được sinh ra vào năm 1938 tại ngôi làng nhỏ Quidi Vidi ở Newfoundland. Ông theo học tại trường giám mục Feild College ở St. John's và đại học New Brunswick ở Fredericton, New Brunswick. Sau khi nhận bằng cử nhân, ông đã được trao học bổng giảng dạy theo học bằng thạc sĩ và học bổng khối thịnh vượng chung để nghiên cứu tiến sĩ tại đại học Quốc gia Úc ở Canberra. Ông học tập trở lại Canada vào tháng 5 năm 1966. Ông là giám đốc bộ phim truyền hình tại kỳ họp mùa hè của UNB, và vào mùa thu, trở lại trường đại học Memorial ở Newfoundland. Ông trở thành giảng viên khoa triết học nơi ông ở lại trong hai năm. Tháng 5 năm 1968, học viện chuyển về Fredericton và ông trở thành Tổng giám đốc nhà hát Beaverbrook. Tại đó ông đã thành lập Theater New Brunswick, lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 1 năm 1969. Trong bốn mươi năm tiếp theo, TNB vẫn là nhà hát duy nhất tại Canada tham quan toàn cầu. Learning vẫn giữ vai trò tổng giám đốc của nhà hát và giám đốc nghệ thuật của nhà hát New Brunswick trong 10 năm. Trong thời gian này, TNB đã sản xuất hơn 85 sản phẩm. Vào thời điểm thành lập, TNB là công ty sân khấu chuyên nghiệp đầu tiên ở New Brunswick và hiện là một trong những công ty hoạt động lâu nhất tại Canada.