Vương Phù Lâm

Vương Phù Lâm

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Vương Phù Lâm:

Hồng Lâu Mộng - 1987
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT