Vince Gilligan

Vince Gilligan

#494 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Vince Gilligan:

Hãy gọi cho Saul 3 - 2017
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...
tiểu sử