Victor Jory

Victor Jory

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Victor Jory:

The Miracle Worker 1962 - 1962
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT