Victor Jory

Victor Jory

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Victor Jory:

Người Tù Khổ Sai - 1973
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...
tiểu sử
phim Victor Jory đã tham gia