Vasiliy Bykov

Vasiliy Bykov

Viết kịch bản
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Vasiliy Bykov :

Đường Dốc - 1977

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Vasíl Uładzímiravič Býkaŭ (19.6.1924 - 22.6.2003) là một tác giả của các cuốn tiểu thuyết và tiểu thuyết về thế chiến II và một nhân vật quan trọng ở Belarus trong văn học và tư tưởng công dân. Tác phẩm của ông đã giúp ông nhận được đề cử giải Nobel, trong số những người đoạt giải Nobel Joseph Brodsky và Czesław Miłosz. Vasil Bykaŭ sinh ra ở làng Byčki, không xa Vitebsk vào năm 1924. Năm 1941, ông đã ở Ukraine khi Đức tấn công Liên Xô. Đầu tiên ông được đào tạo năm mười bảy tuổi, sau đó ông tình nguyện cho Hồng quân. Ông bị bắt và bị bắn gần như bị gán tội là gián điệp Đức. Nhiều năm sau chiến tranh, ông vẫn tiếp tục phục vụ, trở lại Liên Xô chỉ trong những năm 1950. Ở đó ông bắt đầu làm việc như một nhà báo cho tờ báo Hrodna Pravda. Trong thập niên đó, những cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông bắt đầu xuất hiện, trong đó nổi tiếng nhất là "Sotnika", "The Obelisk", "Go To Not Not Return" và "To Live Till Sunrise". Trong và sau Perestroika, ông tham gia vào phong trào cải cách. Các tiểu thuyết của Byka that có bản dịch sang tiếng Anh như "The Dead Feel No Pain" (1965), "The Ordeal" (1970), "Wolf Pack" (1975) và "Sign of Misfortune". Điều này đã mang lại cho ông những lời cáo buộc luẩn quẩn về "chủ nghĩa nhân bản hóa giả tạo" từ một số tướng quân Hồng quân và báo chí Đảng Cộng sản.