Tuyên Ngôn

Tuyên Ngôn

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Tuyên Ngôn:

Ngoảnh Lại Nói Yêu Em - 2015
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT