Từ Khắc

Từ Khắc

15/02/1950

Đạo diễn,

Từ Khắc là một đạo diễn điện ảnh Hồng Kông, đồng thời cũng là một nhà sản xuất phim có ... Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Từ Khắc

Quốc tịch: Hong Kong

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Chòm sao: Bảo bình

Mệnh: Tùng bách mộc

Từ Khắc là một đạo diễn điện ảnh Hồng Kông, đồng thời cũng là một nhà sản xuất phim có ảnh hưởng cao, thường được liên hệ tới Steven Spielberg do ảnh hưởng của ông đối với điện ảnh Hồng Kông. Ông sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có tên tiếng Việt là Từ Văn Quang. Ông đã chuyển qua sống ở Hồng Kông năm 1963 và học ở đó, sau đó ông học điện ảnh ở Texas.


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
HÌNH ẢNH VỀ Từ Khắc
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Từ Khắc