Trương Vũ Trụ

Trương Vũ Trụ

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Trương Vũ Trụ:

Tân ỷ thiên đồ long ký - 2009
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...