Trương Sơn

Trương Sơn

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Trương Sơn:

Đại Chiến Xích Bích 1 - 2008
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT