Trương Sơn

Trương Sơn

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Trương Sơn:

Tam Quốc Diễn Nghĩa - 1994
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...
tiểu sử
Xem thêm
Thu gọn
phim Trương Sơn đã tham gia