Trịnh Đức Hoa

Trịnh Đức Hoa

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Trịnh Đức Hoa

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Trịnh Đức Hoa THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Trịnh Đức Hoa