SAO TẠI HAY.TV

Lục Nghị

Lục Nghị

06/01/1976

Ngô Kiến Hào

Ngô Kiến Hào

07/08/1978

Nghiêm Khoan

Nghiêm Khoan

24/01/1979

Huỳnh Dịch

Huỳnh Dịch

13/09/1979

Vương Diễm

Vương Diễm

11/02/1974

Giả Nãi Lượng

Giả Nãi Lượng

12/04/1984

Jung Bo Suk

Jung Bo Suk

02/05/1962

Song Hye Kyo

Song Hye Kyo

22/11/1981

Vy Oanh

Vy Oanh

28/09/1985

Choi Daniel

Choi Daniel

22/02/1986

Han Hyo Joo

Han Hyo Joo

22/02/1987

Trần Hiểu

Trần Hiểu

05/07/1987

Hồ Hạnh Nhi

Hồ Hạnh Nhi

06/11/1979

Oh Hyun Kyung

Oh Hyun Kyung

25/03/1970

Eugene Kim

Eugene Kim

03/03/1981

Choi Min Soo

Choi Min Soo

27/03/1962

Nam Em

Nam Em

15/01/1996

An Dĩ Hiên

An Dĩ Hiên

29/09/1980

Ngô Khải Hoa

Ngô Khải Hoa

19/05/1964

Thích Vy

Thích Vy

26/10/1984