Trần Thiết Kim

Trần Thiết Kim

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Trần Thiết Kim:

Cương Đao - 2016
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT