Trần Gia Thượng

Trần Gia Thượng

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Trần Gia Thượng:

Họa Bích - 2011
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...