Tommy Wiseau

Tommy Wiseau

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Tommy Wiseau:

Căn Phòng - 2003
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...