Timothy Bateson

Timothy Bateson

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Timothy Bateson:

Quý Bà Palfrey Ở Claremont - 2005

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Timothy Dingwall Bateson (Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1926 - mất ngày 16 tháng 9 năm 2009) là một diễn viên người Anh. Ông là con trai của Dingwall Bateson, một luật sư sau đó được phong tước, được đào tạo tại Uppingham School, Uppingham, Rutland và Wadham College, Oxford. Các chương trình sân khấu của Bateson gồm có bộ phim Samuel Beckett's Waiting for Godot vào năm 1955 tại nhà hát nghệ thuật ở London trong một sản xuất do Peter Hall đạo diễn. Ông đã xuất hiện trong nhiều bộ phim, truyền hình và phát thanh sản phẩm bao gồm cả The Cadfael Chronicles, Doctor Who (trong serial mang tên The Ribos Operation), Dad's Army và Labyrinth. Ông cũng lồng tiếng nói cho một số nhân vật trong bộ phim truyền hình dành cho thiếu nhi TUGS (1988). Ông lồng tiếng Kreacher trong Harry Potter and the Order of the Phoenix, tác phẩm mới nhất của ông. Bateson qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2009.