Ti West

Ti West

Đạo diễn
#462 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Ti West:

Đoạn Băng Kinh Hoàng 2012 - 2012
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...
tiểu sử
Xem thêm
Thu gọn