Tân Di Ổ

Tân Di Ổ

Viết kịch bản
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Tân Di Ổ:

Chuyện Tình Nam Cực - 2018
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT