Takeru Shibaki

Takeru Shibaki

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Takeru Shibaki:

Siêu Nhân Gao - 2001
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT