Takashi Sasano

Takashi Sasano

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Takashi Sasano:

Golden Orchestra! - 2016
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT