Taissa Farmiga

Taissa Farmiga

Diễn viên,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Taissa Farmiga

Quốc tịch: ...

Tình trạng hôn nhân: Độc thân


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Taissa Farmiga THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Taissa Farmiga