Tạ Y Lâm

Tạ Y Lâm

19/03/1990

Diễn viên,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Tạ Y Lâm

Quốc tịch: Đài Loan

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Chòm sao: Song ngư

Mệnh: Lộ bàng thổ


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Tạ Y Lâm