Tạ Trạch

Tạ Trạch

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Tạ Trạch:

Tiền Đồ Lớn Lao 2018 - 2018
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT