Sung-su Kim

Sung-su Kim

Đạo diễn
#407 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Sung-su Kim:

Đại Dịch Cúm - 2013
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...
tiểu sử
Xem thêm
Thu gọn
phim Sung-su Kim đã tham gia