Sung-su Kim

Sung-su Kim

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Sung-su Kim:

Đại Dịch Cúm - 2013
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT