Stefan Hörberg

Stefan Hörberg

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Stefan Hörberg:

Cho Tôi Tình Yêu - 1998
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...

TIỂU SỬ CHI TIẾT