Son Byung Ho

Son Byung Ho

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Son Byung Ho:

Em Trai Tôi Là Găng Tơ - 2018

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Son Byong ho (sinh ngày 25 tháng 8 năm 1962) là một diễn viên Hàn Quốc. Son được biết đến với vai diễn trong phim hành động, đặc biệt là R Point (2004), Running Wild (2006) và The Good, Bad, The Weird (2008) và Queen Insoo (2011).

Một số phim mà ông đã tham gia như: In a Handful of Time (năm 1994); Sado Sade Impotence (năm 1994); The Picnic (phim ngắn( (năm 1999); Phantom: The Submarine (năm 1999) trong vai Số 562; Failan (năm Năm 2001); Indian Summer (năm 2001) trong vai Sung Jong hoon; Ciao (phim ngắn),(năm 2001); Flower Island (năm 2001); sao Kim (năm 2002) trong vai Hong Jin su; Oasis (năm 2002) trong vai Han Sang shik; Ardor (năm 2002); Tube (năm Năm 2003); The End Of The Road (phim ngắn),(năm Năm 2003); Reward (short film),(năm Năm 2003); A smile (năm Năm 2004) trong vai Mokpo; Paradise of Gangster (năm Năm 2004) trong vai Du kohe; President's Barber (năm Năm 2004) trong vai KCIA Trưởng Jang; R  point (năm Năm 2004) trong vai Sgt. Jin Chang rokSpider forest (năm Năm 2004) trong vai Kim Cheol juLong and Winding Road (năm Năm 2005) trong vai Con trai útrunning wild (năm Năm 2006) trong vai Yu Kang jin; Lee Seung manopen city (năm Năm 2008) trong vai Oh Yeon soo; the guard post (năm Năm 2008); the good, the bad, the weird (năm Năm 2008) trong vai Seo Jae sik; Insadong Scandal (năm Năm 2009); thirsty, thirsty (năm Năm 2009) trong vai Tổng thống Pifly; penguin (năm Năm 2009) trong vai Chủ tịch Kwon; Potato Symphony (năm Năm 2009) trong vai Phượng Hoàng;