Sherri W. Goodman

Sherri W. Goodman

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Sherri W. Goodman:

The Age of Consequences - 2016

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Sherri W. Goodman (sinh ngày 09/04/1959) là một nhà điều hành, nhà hoạch định chính sách, luật sư chú trọng chủ yếu vào vấn đề khoa học, công nghệ, an ninh quốc gia, năng lượng và môi trường. Goodman hiện là chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) của hiệp hội các nhà lãnh đạo Đại Dương, tại Washington, D.C. đây là một tổ chức phi lợi nhuận về các vấn đề quần chúng hàng đầu và các nghiên cứu mang tính giáo dục về môi trường đại dương, hồ nhân tạo và các khu công nghiệp, với sứ mệnh định hình tương lại nền khoa học và công nghệ biển.

Với cương vị một giám đốc điều hành, Goodman đã nỗ lực dẫn đầu tập đoàn nhằm giải quyết những thách thức mà cộng đồng ven biển và địa phương đang phải đối mặt để củng cố những chức năng của đại dương trong việc bảo vệ môi trường, nền kinh tế, nguồn cung ứng lương thực và an ninh quốc gia trên biển. Hiệp định được kí kết bởi các nhà lãnh đạo Consortium for Ocean Leadership’s Board of Trustees bắt đầu có hiệu lực kể từ 17/02/2015.