Shelley Winters

Shelley Winters

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Shelley Winters:

Nàng Lolita - 1962