Shanola Hampton

Shanola Hampton

27/05/1977

Đạo diễn,

Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Shanola Hampton

Quốc tịch: Mỹ

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Chòm sao: Song tử

Mệnh: Sa trung thổ


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
HÌNH ẢNH VỀ Shanola Hampton
NHỮNG PHIM Shanola Hampton THAM GIA
MẶT DÀY (Phần 1) (2011)

MẶT DÀY (Phần 1) (2011)

Shameless (Season 1)

point 10

MẶT DÀY (PHẦN 3)

MẶT DÀY (PHẦN 3)

Shameless (Season 3) (2013)

point 10

MẶT DÀY (PHẦN 5)

MẶT DÀY (PHẦN 5)

Shameless (Season 5)

point 10

MẶT DÀY (PHẦN 7)

MẶT DÀY (PHẦN 7)

Shameless (Season 7) (2016)

point 10

MẶT DÀY (Phần 2) (2012)

MẶT DÀY (Phần 2) (2012)

Shameless (Season 2)

point 10

GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Shanola Hampton