Samantha Ruth Prabhu

Samantha Ruth Prabhu

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Samantha Ruth Prabhu:

The Jasmine Vine In Seethamma's Courtyard - 2013
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...