Rose Bosch

Rose Bosch

Viết kịch bản ,Nhà sản xuất ,Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Rose Bosch:

La Rafle - 2010
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch Pháp
  • Tuổi ...