Rodny Paulson

Rodny Paulson

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Rodny Paulson:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Rodny Paulson lớn lên bị hấp dãn bởi môi trường phim ảnh. Rodny tin rằng bằng cách theo đuổi sự nghiệp trong kinh doanh, nó sẽ giúp anh đạt được mục tiêu của mình, và anh tốt nghiệp với bằng Cử nhân Danh dự Kinh doanh Thương mại từ Đại học Carleton. Sau khi tốt nghiệp, Rodny trở thành một doanh nhân thành đạt, cho phép ông theo đuổi những sở thích sáng tạo của mình.

Năm 2004, Rodny bắt đầu viết, chỉ đạo, sản xuất và tài trợ cho một loạt các phim ngắn, làm việc với các chuyên gia khác nhau để giúp mang lại những tầm nhìn sáng tạo của mình cho cuộc sống. Bất kể thể loại, Rodny luôn lấy cảm hứng từ những tác phẩm kết hợp các yếu tố đấu tranh, kiên trì, và nâng cao vị thế, ông ảnh hưởng bởi một số đạo diễn Warren Beatty, James Cameron, Martin Scorsese, Steven Spielberg và Quentin Tarantino.