Ricky Gervais

Ricky Gervais

Đạo diễn
#416 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Ricky Gervais:

Phòng Viên Gà Mờ - 2016
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...
tiểu sử