Richard Leech

Richard Leech

Diễn viên
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Richard Leech:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Richard Leech (Sinh ngày 24 tháng 11 năm 1922 - mất ngày 24 tháng 3 năm 2004), tên khai sinh Richard Leeper McClelland, là một diễn viên người Ireland. Richard Leeper McClelland sinh ra ở Dublin, Ireland, con trai của Isabella Frances (Leeper) và Herbert Saunderson McClelland, một luật sư. Ông được đào tạo tại Haileybury và Trinity College, Dublin, và có bằng cấp bác sĩ năm 1945. Ông làm bác sĩ từ năm 1945 trong 6 năm, rồi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Những bộ phim điện ảnh của ông bao gồm The Dam Busters (1955) (vai Dinghy Young), Night of the Demon (1957), Yangtse Incident: The Story of HMS Amethyst (1957), Ice Cold in Alex (1958), Tunes of Glory (1960), Young Winston (1972), Gandhi (1982) và The Shooting Party (1985). Trên đài truyền hình, Richard Leech xuất hiện trong Dickens of London, The Barchester Chronicles, Smiley's People, ba tập của The Avengers trong các vai khác nhau, Redcap, Danger Man, The Doctors, The New Avengers và đóng vai chính trong Doctor Who tập The Sun Makers. Ông kết hôn hai lần với Helen Hyslop Uttley và Diane Pearson, và có hai con: Sarah Jane McClelland và Eliza McClelland.