Ric Roman Waugh

Ric Roman Waugh

20/02/1968

Đạo diễn,

Ric Roman Waugh-một diễn viên đóng thế, nhà văn, đạo diễn phim người Mỹ. Ông sinh ra tại Los Angeles, ... Xem tiếp

LƯỢT YÊU THÍCH
Image
TIỂU SỬ Ric Roman Waugh

Quốc tịch: Mỹ

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn

Chòm sao: Bảo bình

Mệnh: Đại dịch thổ

Ric Roman Waugh-một diễn viên đóng thế, nhà văn, đạo diễn phim người Mỹ. Ông sinh ra tại Los Angeles, California, USA. Ông từng tham gia diễn xuất trong các phim như: Felon (2008), Snitch (2013) và That Which I Love Destroys Me (2015). Ông đã kết hôn với Tanya Ballinger kể từ ngày 24/09/2005 và họ có hai cô con gái sau đó. 


XEM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
NHỮNG PHIM Ric Roman Waugh THAM GIA
GIẢI THƯỞNG VÀ ĐỀ CỬ CỦA Ric Roman Waugh