Ric Roman Waugh

Ric Roman Waugh

Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Ric Roman Waugh:

Kẻ Chỉ Điểm - 2013

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Ric Roman Waugh-một diễn viên đóng thế, nhà văn, đạo diễn phim người Mỹ. Ông sinh ra tại Los Angeles, California, USA. Ông từng tham gia diễn xuất trong các phim như: Felon (2008), Snitch (2013) và That Which I Love Destroys Me (2015). Ông đã kết hôn với Tanya Ballinger kể từ ngày 24/09/2005 và họ có hai cô con gái sau đó.