Philippe Grandrieux

Philippe Grandrieux

Viết kịch bản , Đạo diễn
#0 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Philippe Grandrieux:

TIỂU SỬ CHI TIẾT

Philippe Grandrieux (sinh năm 1954) là một đạo diễn phim và nhà biên kịch người Pháp.

Grandrieux sinh ra ở Saint-Etienne. Ông đã nghiên cứu phim tại INSAS (Viện Đại học Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia) tại Bỉ. Ông ra mắt tác phẩm đầu tiên của mình tại Galerie Albert Baron, Brussels. Trong những năm 1980, ông hợp tác với National de l’Audiovisue (INA) và các kênh truyền hình La Sept/Arte để phát triển các kỹ thuật điện ảnh mới. Năm 1990 ông đã hoàn thành nghiên cứu thành công với bộ phim "Live" mà được sản xuất bởi Thierry Kuntzel, Robert Kramer và Robert Frank,...
2012-2013 Philippe Grandrieux là giáo sư thỉnh giảng về chủ đề phim viễn tưởng tại Đại học Harvard (Mỹ).

Trong số những bộ phim tiểu biểu của Philippe Grandrieux, có thể kể đến Full Size - Grandeur nature, The World is All What Happens, Jogo do Bicho, Back to Sarajevo, Sombre Special , La vie nouvelle, Putting Holes in Happiness, White Epilepsy, Despite the Night,...