Phạm Thế Kỹ

Phạm Thế Kỹ

Diễn viên
#1 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Phạm Thế Kỹ:

Đáng Tiếc Không Phải Là Anh - 2017
  • tiểu sử
  • Sinh nhật
  • Quốc tịch ...
  • Tuổi ...