Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng

Diễn viên ,Nhà sản xuất
#2 YÊU THÍCH
VOTE SAO

Phim mới nhất của Phạm Băng Băng:

Đặc Cảnh Phi Long - 2002